Proxecto | Programas integrados de emprego en Valdeorras e Monforte

INSERCIÓN LABORAL

Programas integrados de emprego en Valdeorras e Monforte

Prazo da convocatoria


Do 1 de decembro de 2017 ao 31 de maio de 2018

Duración


Do 01 de decembro 2017 ao 30 de novembro de 2018

Ámbito xeográfico


Concellos de O Barco de Valdeorras e Monforte de Lemos

Obxetivo


Permitir que persoas desempregadas da zona de influencia de Cupa Group, mediante un programa formativo específico, adquiran coñecementos, habilidades e capacitación para desempeñar un traballo acorde o seu perfil e competencias no sector da lousa, mellorando de este modo as súas oportunidades de inserción laboral.

Número de participantes


85

Requisitos do solicitante


  • Persoas desempregadas menores de 45 anos.
  • Persoas desempregadas que perciban prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción (RAI).
  • Persoas desempregadas beneficiarias da axuda do programa de recualificación profesional (Prepara).
  • Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta convocatoria.

Coa colaboración de


A Xunta de Galicia

Versión en castelán

logo UE